Kapat

DHI Saç Ekimi

dhi saç ekimi fiyatları

DHI Saç Ekimi Nedir?

Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) halk dilinde kalem tekniği diye de bilinen saç ekimi uygulamasıdır. Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) tekniğini diğer saç ekim tekniklerinden ayıran belirli noktalar vardır. Saç ekimi tekniklerin hepsinde donör bölge olarak belirlenen iki kulak arası ense bölümünden saç kökleri (greftler) toplanır. Toplanan greftler ekim planlanan bölgeye mikro kanallar açılmasının ardından yerleştirilir. Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) ise toplanan greftler kullanılan implanter ile kanallar açılmadan ekim işlemini de içinde barındıran iğnelere yerleştirilerek direk ekim aşamasına geçilir. Bu işlem sıralaması Dhi saç ekimi tekniğini (Traşsız Saç Ekimi) diğer tekniklerden ayıran en önemli noktadır.

Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) tekniğinin avantajlarından bahsedecek olursak;

En dikkat çekici avantajlarının bir tanesi de saç ekimi planlanan bölgenin tıraş edilmeden, mevcut saç uzunluğu koruyarak ekim yapılabilmesidir.

Dhi saç ekimi tekniği (Traşsız Saç Ekimi) ile operasyon yapıldığında greftlerin toplanmasının ardından mikro kanalların açılma işlemi olmayıp direk ekime geçilmesiyle greftler dışarıda bekleme süresi en aza inmektedir. Ekim sırasında ve sonrasında saç kökü kaybı azaltılmış olmaktadır.
Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) tekniğinde kullanılan kalemler ile açı ve yön verme kolaylaşmakta ve ekilen saç köklerinin açıları çok daha rahat şekilde belirlenebilmektedir.

Saç ekimi, androgenetik alopesi tedavisi için cerrahi bir yöntemdir. Oksipital kafa derisindeki saç kökleri toplanır ve daha sonra ön kafa derisine ve daha az sıklıkla tepe noktasına ekilir. Oksipital kafa derisinden foliküllerin toplanması için iki yöntem vardır. Üçüncü bir yöntem olarak ise Dhi saç ekimi yer almaktadır.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Ekim) Avantajları

Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) ile uygulama sırasında kökler birbirlerine daha yakın ekilebilir. Bunun sonucunda ise ekim sonrası görünüm doğallığa daha yakın olacaktır. Uygulama sırasında kullanılan özel araç ve teçhizatlar, uygulama yapılan alanda izlerin minimum seviyede kalmasına yardımcı olur.

İhtiyaç duyulan bölgelere direk olarak ekim yapılabildiği için saç dökülmesi henüz devam eden bireyler içinde avantaj teşkil etmektedir. İşlemler devam ederken kanal açılabilmesi ve ekim yapılabilmesi bu yöntemle mümkündür.

Tüm bunlar ile birlikte Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) gerçekten tecrübe ve dikkat isteyen bir yöntemdir. Bu sebeple diğer saç ekim yöntemlerinden fiyat olarak biraz daha maliyetli olabilmektedir. Fakat sonucunda elde edilecek doğallık ve kalite bu maliyete değecektir.

Saç Ekimi Çalışmaları ve Geliştirmeler

Saç ekiminin şu andaki tıbbi uygulamasında birçok yenilik olmuştur. FUE kavramı veya Foliküler ünite ekstraksiyonu prosedürü ilk olarak Rassman ve arkadaşları tarafından açıklanmıştır. Bu yöntem bir yara izi önleme ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltma avantajlarına sahiptir. Ancak artmış cerrahi zaman, greft kırılganlığı ve hastaya artan maliyetin dezavantajları vardır.

2006’da, cerrahi olarak gelişmiş foliküler ekstraksiyon (SAFE) sistem geliştirildi. Ortalama % 6.14’lük işlem oranlarının oldukça düşük olduğu Dr. Harris tarafından tanıtılan yeni bu yenilikçi cihaz tanıtıldı. Bu alandaki tüm öncüler, ekstraksiyon tekniğindeki modifikasyonlarını geliştirdi ve Wood, FUSE ve CIT tekniği olarak değişken bir şekilde tanımlandı.

Saç Ekimi Sonrası Yapılan Çalışmalar

Saç ekimi ameliyatı alanında sonuçları optimize etmek amacıyla büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bernstein ve arkadaşları, maksimum greft sağkalımını sağlamayı düşünmek için bazı kilit noktaları önermiştir.

Birincisi, greft vücudu terk ettiği andan itibaren yaralanmalara karşı hassas kalır ve alıcı bölgede tamamen güvenlidir (yani, ameliyat sonrası 8. güne kadar). Başka bir çalışmada, mekanik greftin yerinden çıkma olasılığının 6. günde azaldığı, 9. günde bir risk olmadığını belirtmiştir. Kabuk oluşumunun önlenmesinin greftin yerinden çıkma riski altında olduğu süreyi azalttığını gösterdiler.

İkincisi, optimal greft kullanımı için prosedür boyunca personelin sürekli denetimini vurgular. Greft sağkalımını azaltan diğer faktörler mekanik yaralanma, dehidrasyon, kimyasal çözeltiler, ısı ve hipoksidir. Kuruma, en çok zarar veren yaralanmadır.

Dhi Saç Ekimi Prosedürü (Traşsız Saç Ekimi)

FUE prosedürü mümkün kılındı ve Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) olarak adlandırdı. Standart FUE prosedürü üç adım içerir: Greft çıkarma, ardından alıcı bölgelerin oluşturma ve ardından greft implantasyonu uygulamadır.

saç ekimi fiyatları 2021

Ancak, Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) tekniği için yukarıda belirtilen olay sırası değiştirildi. İlk önce alıcı siteleri oluşturuldu ve daha sonra greft çıkarma ve hemen greft implantasyonu prosedürünü başlatıldı.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi) Prosedürü 2. Safha

Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) için 2. safhada, hastanın başı dik pozisyondayken, çıkarılması ve implant edilmesi zor greftler sadece doktor tarafından yapılır.

Hekim ekibin en deneyimli üyesi olduğu için zor greftler boşa harcanmaz ve mekanik travma olmadan implante edilir. Hekim cildi keskin bir şekilde vururken, cerrahi asistanları aynı zamanda greftleri çıkarmak ve yerleştirmekle meşgul olurlar. Böylece, bir seferde daha fazla insan çalışıyor ve daha iyi greft sağ kalımı sağlamak için tüm süreç daha iyi düzenleniyor.

dhi saç ekimi

Son olarak, standart FUE prosedüründen farklı olarak, greftleri soğuk zil laktat, normal salin veya trombosit bakımından zengin plazma gibi herhangi bir depolama solüsyonunda saklamaya gerek yoktur.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Ekim) ve FUE Karşılaştırılması

Standart FUE prosedüründe, tüm greftlerin ekstraksiyonu için geçen süre 1-3 saat arasında değişmektedir. Bundan sonra, alıcı alanların oluşturulması için geçen süre 15 ila 30 dakika arasında değişir ve greft implantasyonu için 1 ila 2 saat arasında değişir. Bu nedenle, toplanan greftlerin vücut dışı kalma süresi ’1 ila 2 saat arasında değişir.

Ancak Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) prosedüründe, puanlama, ekstraksiyon ve implantasyon aşamaları aynı anda başlatıldığından, toplanan greftlerin body vücut dışı zamanı ’2 ila 20 dakika arasında değişmektedir. Her 100-150 greft için Dhi saç ekimi’nin 2 aşamasını tamamlamak için, süre 10 ila 25 dakika arasında değişmektedir.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Ekim) Operasyon Süreci

Dhi saç ekiminde doğallığı etkilen bazı faktörler vardır. Hastanın hayal ettiği gibi bir saç ekimi sonucu alabilmesi için doğallığı etkileyen önemli etmenler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dhi saç ekiminde doğallık, öncelikle ön çizginin en iyi şekilde hazırlanması ve doğal bir görünüm almasıyla olur. Bunun için doktorun ve hastanın ayrı ayrı dikkat etmesi gereken noktalar vardır.

Dhi Saç Ekimi  (traşsız saç ekimi) yönteminde iyileşmiş olan bir diğer nokta ise, saç köklerinin ekim açılarıdır. Saç ekiminde doğallık kavramını temel anlamda etkileyen saç köklerinin ekim açıları, normal saç ekimlerinde kanal açma süresinde belirlenmekteydi. Dhi saç ekiminde kanal açma aşaması, ekim ile birleştiği için doktor tek bir hamle ile saç köklerinin açılarını ve derinliklerini çok daha rahat bir şekilde belirler. Bu da doğal görünümlü saçlara kavuşma süresini hızlandırmaktadır.

1.Ön Çizginin Planlanması:

Ön alın çizgisi planlama süresi, çok göz önünde olduğu için iyi bir Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) sonucunu belirleyen en hassas alandır. Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) tekniği, açıları daha dar verilmesi gereken, daha sık ancak dağınık ekim gerektiren ön alın çizgisinde planlanan ekim şeklinin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Alın bölgesine gelindikçe 20 dereceye kadar inebilecek olan kanal açıları “dhi saç ekimi kalemi” ile biraz daha rahat verilebilmektedir.

2.Donör Bölgenin Kalitesi:

Dhi Saç Ekimi Yönteminde Donör Bölge
Dhi Saç Ekimi Yönteminde Donör Bölge
Dhi Saç ekimi için, iki kulak arasında kalan ense bölgesi olarak kabul edilen saç ekimine donör bölgenin saç köklerinin sağlam ve sık olması tercih edilmektedir.

Saç ekimi veya Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) ancak kişinin kendi kıl köklerinden yapılabildiği için seyrek bir ense ve geniş bir saçsız alan beklenen sonucu veremez. Böyle durumlarda ikincil donör alanlarına yönelinmesi gerekir ki bu da doğal görüntüyü olumsuz anlamda etkileyen bir durumdur.

Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) için en sık kullanılan donör alan ense bölgesidir. Bunun yanı sıra saç ekiminde çok nadir olsa da donör bölge olarak farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Doktorun tavsiyesi ve önerisiyle, ense bölgesinde yetersiz saç köküne sahip olan kişilerde ikincil donör bölgeler kullanılabilir.

3.Greftlerin Bekleme Süresi:

Operasyon başarısını etkileyen ikinci unsurdur ve Dhi Saç Ekimi (traşsız saç ekimi) ile yapılan operasyonlarda önemli avantajlar yakalanmıştır. Saç ekiminde saç kökleri toplandıktan sonra, kanal açılma esnasında 3-4 saat bekletilirler. Her ne kadar bazen özel solüsyonlarda ve özel soğutucularda bekletiliyor olsalar da, doğal koşulları dışında bekledikleri her dakika canlı yapıdaki saç köklerinin hasar görmesine veya sağlıklarını yitirmesine sebep olmaktadır. Dhi Saç Ekimi  (traşsız saç ekimi) ile yapılan operasyonların en büyük avantajı saç köklerinin toplanma sonrasında bekletilmemesidir.

3-4 saatlik bekletilme süresi ortadan kalkmakta ve saç kökleri toplandıktan hemen sonra ekilmektedir. Bu da beklemeden kaynaklı oluşan saç kökü kayıplarını engeller.

4.Ekilen Greftlerin Korunması:

Ekilen saçların baskıya maruz kalması, ekilen saçların bölgesel ölümlerine sebep olur ve bu da saç ekim operasyonunun tamamen başarısız olmasına sebep verir. Burada hassasiyet tamamen hastaya düşmekte ve iyileşme süresi boyunca kendilerini dikkatle korumaları gerekmektedir. Dhi Saç Ekimi (traşsız saç ekimi) yöntemi burada direkt bir etkiye sahip olmasa da, kesik veya delikle yapılmayan Dhi saç ekimi (traşsız saç ekimi) operasyonlarının çok daha hızlı iyileştiği belirtilmektedir. Saç köklerinin adapte süresi de bir o kadar kısalmaktadır. Dolayısıyla baskıdan korunması gereken akut dönem daha çabuk son bulur.

Sonuç

Dhi saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) prosedürü, mevcut FUE prosedürüne kıyasla geçiş süresini önemli ölçüde azaltır ve böylece fiziksel kullanım, mekanik travma, kuruma şansı, hipoksi, enfeksiyon ve greftlerin ısınması en aza indirir. Saç restorasyonunda etkili bir cerrahi yöntemdir.

Dhi Saç Ekimi Hakkında Merak Ettikleriniz

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) Fiyatları Ne Kadardır?

Saç ekimi oldukça ciddi bir operasyondur. Elbette seçim yapılan merkez ve uzman seçimi fiyat değişimine neden olabilir. Yine her saç ekim yönteminde olduğu gibi dhi saç ekimi yönteminde de kişiden alınan kıl kökü miktarı ve ekim yapılacak alan miktarı dhi saç ekimi fiyatını etkilemektedir.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) Avantajları Nelerdir?

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği)’nin avantajları klasik tekniklere göre iyileşme süreci daha hızlıdır. Dhhi saç ekimi sonrası normal hayata daha kısa sürede dönülür. Dhi saç ekimi operasyonu deride bulunan saça zarar vermeden yapılan bir işlemdir. Saç aralarındaki boşlukları doldurmaya yönelik bir saç ekim tekniğidir. Diğer tekniklerde kullanılan aletlerin daha inceleri kullanıldığı için daha acısızdır. Dhi saç ekimi sonrası kabuklanma süresi de diğer yöntemlere göre daha düşüktür.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) iyileşme sürecine ortalama bir hafta diyebiliriz. Uzmanınızın önerini dikkate alıp, saç ekimi yapılan deriyi gerektiği gibi koruduğunuzda bu süre daha da kısalabilir. Dhi saç ekimi sonrası 5-6 gün içinde kabuklanan deri dökülür. 15 ve 21. Günler arasında da dökülme yavaşlar ve son bulur. 3. Aydan sonra yeni saçların çıktığı görülür hale gelir.

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Dhi Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi Tekniği) sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar elbette vardır. Güneşten korunmak gerekir. Az da olsa ağrı olabilir. Dhi saç ekimi sonrası yıkama için ortalama 3 gün beklenmelidir. Ama çok ince uçlu iğnelerle uygulama yapıldığı için kafa derisinde çok fazla tahribat meydana gelmez. Dhi saç ekimi sonrası yara ve kesik izi oluşmaz. Bu nedenle dhi saç ekimi sonrası iyileşme süreci çok kısadır.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi merkezini seçerken, herkesin üzerinde durduğu bir konu vardır. Bazı kişiler referansa daha çok dikkat ederken, bazı kişiler tanıdık insanlar arar ya da bilindik markalara girmek isterler. Bazı insanlar maliyet öncelikle araştırma yaparken, kendisi için en uygun ancak en ideal merkezi anlamaya çalışırlar. Aslına saç ekimi merkezleri arasında internet üzerinden yapılacak dikkatli aramalar ve özellikle merkezlerin ziyareti bu durumun hızla çözülmesine destek olur. Saç ekimi fiyatlarına göre saç ekimi merkezi seçerken dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. Size biliyorsunuz ki, saç ekimi fiyatlarının yüksek olması başarılı bir saç ekimini garantileyemez. Saç ekim fiyatlarının neye göre değiştiğini öğrenmek, başarılı ve uygun bir saç ekimi merkezi seçmenize yardımcı olacaktır.

Günümüzde saç ekimi fiyatlarını etkileyen 4 temel faktör vardır.

* Uygulanacak olan saç ekim tekniği ve ek uygulamalar,
* Ekilecek olan greft sayısı,
* Merkezin bulunduğu yer (şehir/semt),
* Lüks hizmet.

Şimdi bu faktörleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve saç ekimi merkezine gittiğinizde cevaplarını mutlaka öğrenmeniz gereken bazı sorulara yer vereceğiz. Saç ekimi fiyatlarını anlamaya çalışırken saç ekimi yöntemleri seçimi de hastaları oldukça zorlamaktadır. Bu açıdan sitemizde yer alan saç ekimi yöntemlerini okuyarak bilgi sahibi olabilir uygulanacak tekniğe göre fiyat talebinde bulunabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Saç Ekimi Öncesi Sonrası Sonuçlar
Saç Ekim Yorum Videoları
Diğer Tedaviler