dhi saç ekimi

Dhi Saç Ekimi

DHI saç ekimi halk dilinde kalem tekniği diye de bilinen saç ekimi uygulamasıdır. DHI saç ekimi tekniğini diğer saç ekim tekniklerinden ayıran belirli noktalar vardır. Saç ekimi tekniklerin hepsinde donör bölge olarak belirlenen iki kulak arası ense bölümünden saç kökleri (greftler) toplanır. Toplanan greftler ekim planlanan bölgeye mikro kanallar açılmasının ardından yerleştirilir. DHI kalem tekniğinde (Traşsız Saç Ekimi) ise toplanan greftler kullanılan implanter ile kanallar açılmadan ekim işlemini de içinde barındıran iğnelere yerleştirilerek direk ekim aşamasına geçilir. Bu işlem sıralaması DHI kalem tekniğini (Traşsız Saç Ekimi) diğer tekniklerden ayıran en önemli noktadır.

DHI saç ekimi tekniğinin avantajlarından bahsedecek olursak;

En dikkat çekici avantajlarının bir tanesi de saç ekimi planlanan bölgenin tıraş edilmeden, mevcut saç uzunluğu koruyarak ekim yapılabilmesidir.

DHI saç ekimi tekniği (Traşsız Saç Ekimi) ile operasyon yapıldığında greftlerin toplanmasının ardından mikro kanalların açılma işlemi olmayıp direk ekime geçilmesiyle greftler dışarıda bekleme süresi en aza inmektedir. Ekim sırasında ve sonrasında saç kökü kaybı azaltılmış olmaktadır.
DHI saç ekimi tekniğinde kullanılan kalemler ile açı ve yön verme kolaylaşmakta ve ekilen saç köklerinin açıları çok daha rahat şekilde belirlenebilmektedir.

Saç ekimi, androgenetik alopesi tedavisi için cerrahi bir yöntemdir. Oksipital kafa derisindeki saç kökleri toplanır ve daha sonra ön kafa derisine ve daha az sıklıkla tepe noktasına ekilir. Oksipital kafa derisinden foliküllerin toplanması için iki yöntem vardır. Üçüncü bir yöntem olarak ise DHI saç ekimi yer almaktadır.

DHI Saç Ekimi Avantajları

DHI saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) ile uygulama sırasında kökler birbirlerine daha yakın ekilebilir. Bunun sonucunda ise ekim sonrası görünüm doğallığa daha yakın olacaktır. Uygulama sırasında kullanılan özel araç ve teçhizatlar, uygulama yapılan alanda izlerin minimum seviyede kalmasına yardımcı olur.

İhtiyaç duyulan bölgelere direk olarak ekim yapılabildiği için saç dökülmesi henüz devam eden bireyler içinde avantaj teşkil etmektedir. İşlemler devam ederken kanal açılabilmesi ve ekim yapılabilmesi bu yöntemle mümkündür.

Tüm bunlar ile birlikte DHI saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) gerçekten tecrübe ve dikkat isteyen bir yöntemdir. Bu sebeple diğer saç ekim yöntemlerinden fiyat olarak biraz daha maliyetli olabilmektedir. Fakat sonucunda elde edilecek doğallık ve kalite bu maliyete değecektir.

Saç Ekimi Çalışmaları ve Geliştirmeler

Saç ekiminin şu andaki tıbbi uygulamasında birçok yenilik olmuştur. FUE kavramı veya Foliküler ünite ekstraksiyonu prosedürü ilk olarak Rassman ve arkadaşları tarafından açıklanmıştır. Bu yöntem bir yara izi önleme ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltma avantajlarına sahiptir. Ancak artmış cerrahi zaman, greft kırılganlığı ve hastaya artan maliyetin dezavantajları vardır.

2006’da, cerrahi olarak gelişmiş foliküler ekstraksiyon (SAFE) sistem geliştirildi. Ortalama % 6.14’lük işlem oranlarının oldukça düşük olduğu Dr. Harris tarafından tanıtılan yeni bu yenilikçi cihaz tanıtıldı. Bu alandaki tüm öncüler, ekstraksiyon tekniğindeki modifikasyonlarını geliştirdi ve Wood, FUSE ve CIT tekniği olarak değişken bir şekilde tanımlandı.

Saç Ekimi Sonrası Yapılan Çalışmalar

Saç ekimi ameliyatı alanında sonuçları optimize etmek amacıyla büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bernstein ve arkadaşları, maksimum greft sağkalımını sağlamayı düşünmek için bazı kilit noktaları önermiştir.

Birincisi, greft vücudu terk ettiği andan itibaren yaralanmalara karşı hassas kalır ve alıcı bölgede tamamen güvenlidir (yani, ameliyat sonrası 8. güne kadar). Başka bir çalışmada, mekanik greftin yerinden çıkma olasılığının 6. günde azaldığı, 9. günde bir risk olmadığını belirtmiştir. Kabuk oluşumunun önlenmesinin greftin yerinden çıkma riski altında olduğu süreyi azalttığını gösterdiler.

İkincisi, optimal greft kullanımı için prosedür boyunca personelin sürekli denetimini vurgular. Greft sağkalımını azaltan diğer faktörler mekanik yaralanma, dehidrasyon, kimyasal çözeltiler, ısı ve hipoksidir. Kuruma, en çok zarar veren yaralanmadır.

DHI Saç Ekimi Prosedürü (Traşsız Saç Ekimi)

FUE prosedürü mümkün kılındı ve DHI saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) olarak adlandırdı. Standart FUE prosedürü üç adım içerir: Greft çıkarma, ardından alıcı bölgelerin oluşturma ve ardından greft implantasyonu uygulamadır.

Ancak, DHI saç ekimi tekniği için yukarıda belirtilen olay sırası değiştirildi. İlk önce alıcı siteleri oluşturuldu ve daha sonra greft çıkarma ve hemen greft implantasyonu prosedürünü başlatıldı.

DHI Saç Ekimi (Traşsız Saç Ekimi) Prosedürü 2. Safha

DHI saç ekimi için 2. safhada, hastanın başı dik pozisyondayken, çıkarılması ve implant edilmesi zor greftler sadece doktor tarafından yapılır.

Hekim ekibin en deneyimli üyesi olduğu için zor greftler boşa harcanmaz ve mekanik travma olmadan implante edilir. Hekim cildi keskin bir şekilde vururken, cerrahi asistanları aynı zamanda greftleri çıkarmak ve yerleştirmekle meşgul olurlar. Böylece, bir seferde daha fazla insan çalışıyor ve daha iyi greft sağkalımı sağlamak için tüm süreç daha iyi düzenleniyor.

Son olarak, standart FUE prosedüründen farklı olarak, greftleri soğuk zil laktat, normal salin veya trombosit bakımından zengin plazma gibi herhangi bir depolama solüsyonunda saklamaya gerek yoktur.

DHI Saç Ekimi ve FUE Karşılaştırılması

Standart FUE prosedüründe, tüm greftlerin ekstraksiyonu için geçen süre 1-3 saat arasında değişmektedir. Bundan sonra, alıcı alanların oluşturulması için geçen süre 15 ila 30 dakika arasında değişir ve greft implantasyonu için 1 ila 2 saat arasında değişir. Bu nedenle, toplanan greftlerin vücut dışı kalma süresi ’1 ila 2 saat arasında değişir.

Ancak DHI saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) prosedüründe, puanlama, ekstraksiyon ve implantasyon aşamaları aynı anda başlatıldığından, toplanan greftlerin body vücut dışı zamanı ’2 ila 20 dakika arasında değişmektedir. Her 100-150 greft için DHI’nin 2 aşamasını tamamlamak için, süre 10 ila 25 dakika arasında değişmektedir.

Sonuç

DHI saç ekimi (Traşsız Saç Ekimi) prosedürü, mevcut FUE prosedürüne kıyasla geçiş süresini önemli ölçüde azaltır ve böylece fiziksel kullanım, mekanik travma, kuruma şansı, hipoksi, enfeksiyon ve greftlerin ısınması en aza indirir. Saç restorasyonunda etkili bir cerrahi yöntemdir.

Bize Ulaşın